Dunfermline Athletic

  • 7th in Scottish Championship

Dunfermline Athletic Fixtures

February, 2020
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, Feb 29
v10:00 AMScottish Championship
March, 2020
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Wed, Mar 4
v2:45 PMScottish Championship
Sat, Mar 7
v10:00 AMScottish Championship
Tue, Mar 10
v3:45 PMScottish Championship
Sat, Mar 14
v11:00 AMScottish Championship
Sat, Mar 21
v11:00 AMScottish Championship
Sat, Mar 28
v11:00 AMScottish Championship
April, 2020
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, Apr 4
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Apr 11
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Apr 18
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Apr 25
v2:20 PMScottish Championship
May, 2020
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, May 2
v10:00 AMScottish Championship